HomeOver onsBranchesOnze CliëntenContactCupariusKenB

Pragmatische oplossingen voor een blijvend effect

Over ons

CuA bestaat uit een team ervaren consultants, projectleiders en interimmanagers die al dan niet in loondienst
opdrachten uitvoeren voor CuA. Zij werken alle zelfstandig en worden intern ondersteund door de collega's.
Regelmatige scholing in de diverse vakgebieden zorgt ervoor dat zij de laatste ontwikkelingen volgen.

De verscheidenheid in disciplines en de communicatie hierover is terug te voeren op de oorspronkelijke professionele herkomst
van de consultants. In de praktijk brengt de consultant een ervaring in die verder strekt dan zijn of haar oorspronkelijke
professionele herkomst. De consultant is ervaren in het over de eigen professionele schutting kijken en brengt deze ervaring
in ten dienste van de klant. De visie van CuA is als volgt samen te vatten:

 "pragmatische oplossingen voor een blijvend effect".
HomeOver onsBranchesOnze CliëntenContactCupariusKenB